Thay vì đòi hỏi, chủ công ty phải biết cho nhân viên nhiều hơn ắt sẽ được tất cả

Trải nghiệm nhân viên là chiến lược mới trong quản trị doanh nghiệp (DN) và nếu áp dụng thành công sẽ có được tài sản vô giá là một tập thể gắn kết, đồng lòng, tất cả người lao động vì công ty mà phấn đấu.

Theo: Doanh Nhân Sài Gòn

Bình Luận