Lãnh đạo doanh nghiệp để vượt qua khủng hoảng

Là chủ đề của hội thảo “Lãnh đạo xuyên khủng hoảng” do Alpha Books phối hợp cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức trong các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự khác biệt trong chuỗi giá trị và cách vận hành mới để chuẩn bị cho năm 2021 thách thức nhưng cũng đầy cơ hội .

Theo: Doanh Nhân Sài Gòn

Bình Luận