Để OKR chữa “vết thương” cho doanh nghiệp hiệu quả

Phương pháp quản trị theo OKR (Objectives and Key Results) được Andy Grove – nhà lãnh đạo của Intel phát minh vào những năm 1970 và trở nên phổ biến. Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới như Amazon, Facebook, Intel, Netflix… cũng sử dụng OKR để quản trị doanh nghiệp. OKR đã và đang tiếp tục chứng minh được sự hiệu quả của nó thông qua sự tăng trưởng vượt bậc theo thời gian của các doanh nghiệp hàng đầu này.

Theo: Doanh Nhân Sài Gòn

Bình Luận