Bất chấp bạo loạn tại Toà nhà Quốc hội Mỹ, Phố Wall vẫn tăng điểm

Cuộc họp của Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021 nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố Tổng thống mới đã bị gián đoạn ngay từ lúc bắt đầu, khi hàng ngàn người xông vào Toà nhà Quốc hội để phản đối kết quả bầu cử.

Theo: Doanh Nhân Sài Gòn

Bình Luận