Slideshow

Mình học CNTT nhưng đi làm lại là Marketing. Thu nhập chính của mình không tới từ marketing mà lại từ: web design, app, và tools các kiểu. Mình thích review mọi thứ theo cảm nghĩ cá nhân.